mr. A.J.P. Ariëns (Alfons)

Alfons heeft gestudeerd aan de Universiteit te Nijmegen, is afgestudeerd in twee hoofdrichtingen, te weten privaatrecht en bedrijfseconomie en is in 1987 beëdigd als advocaat. Sedert 1992 is hij als vennoot in de advocatuur werkzaam. Vanaf de oprichting (1998) is hij partner bij Ariëns Schoonderbeek advocaten. Alfons heeft zich in de loop der jaren in verregaande mate gespecialiseerd op het gebied van het vennootschaps- en ondernemingsrecht in brede zin, waaronder fusies, overnames, geschillen aandeelhouders/bestuurders, activa-passiva transacties, aandelenoverdracht, liquidaties, doorstarts, management buy outs, bestuurdersaansprakelijkheid en het opstellen en toetsen van talloze overeenkomsten zoals aandeelhouders-, samenwerkings-, management- franchise- en distributieovereenkomsten.

Daarnaast voert Alfons een hoofdzakelijk ondernemingsgerichte praktijk op het gebied van het arbeidsrecht en legt hij zich toe op onder meer reorganisaties en collectief ontslag, aanvragen van individueel ontslag (UWV-Werkbedrijf of de kantonrechter), (eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden, overgang onderneming, de positie van de statutair directeur, kennelijk onredelijk ontslag, arbeidsvoorwaardenregelingen, flexibele arbeidsrelaties (uitzendwerk, detachering, zzp’ers), non-concurrentie- en relatiebedingen, CAO-recht en aansprakelijkheid werknemer/werkgever.

Gerelateerde berichten

De Hoge Raad is recentelijk teruggekomen van zijn eerdere uitspraak uit 1927, dat het faillissement van een VOF steeds en noodzakelijkerwijs het faillissement van haar vennoten tot gevolg heeft.
mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 26 september 2014

Recentelijk heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, een belangwekkende uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van maten in een maatschap. De rechtbank Overijssel heeft deze uitspraak van overeenkomstige toepassing verklaard op vennoten in een vennootschap onder firma.

Eerst de uitspraak van de Hoge Raad.

Contact

Utrechtseweg 15
3811 NA Amersfoort

t033-4637727
f033-4615140
einfo@ariensadvocaten.nl