Laatste blogs

Advocaten en (kanton)rechters hebben nog nauwelijks de tijd gehad om aan het per 1 juli 2015 ingrijpend gewijzigde ontslagrecht te wennen. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben in het Regeerakkoord 2017-2021, getiteld “Vertrouwen in de toekomst” echter alweer afspraken gemaakt over een aantal vrij ingrijpende maatregelen die er feitelijk op neer komen dat de situatie van voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) deels wordt hersteld.
mr. B. Cornelissen (Bernard) | 14 september 2017
SKH, een stichting die tien peuterspeelzalen beheert, dient op 17 maart 2017 om 7:35 uur een ontslagverzoek in voor werkneemster, haar directeur, in verband met opheffing van haar functie. Diezelfde middag om 16.30 uur meldt de de werkneemster zich ziek. Zowel bij het UWV als bij de kantonrechter vangt SKH bot.
mr. E.R. Jonker (Erwin) | 1 september 2017
Een uitnodiging voor een golftoernooi levert vaak enthousiaste deelnemers op. Maar ook bij dit spel loop je kans op een aantal risico's. Het is goed hier even bij stil te staan. Lees meer ...
mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 21 augustus 2017
Regelmatig krijg ik de vraag gesteld hoe lang de verplichting tot het betalen van partneralimentatie duurt. Hoe zit dat nu precies?
Het kindgebonden budget houdt advocaten en rechters in alimentatieland al sinds 2015 behoorlijk bezig. Dit komt onder meer omdat er in de wet geen uitgewerkte regels zijn vastgelegd over hoe de kinder- en partneralimentatie te berekenen. In korte tijd is de Hoge Raad inmiddels meerdere malen om duidelijkheid gevraagd. Ook zeer recent nog, reden voor onderhavige update.

Pagina's