Laatste blogs

Een werknemer die tijdelijk niet op het werk verschijnt in verband met het overlijden van zijn vader wordt na een dienstverband van nog geen anderhalf haar door zijn werkgever op staande voet ontslagen.
| 3 juli 2017
Bij veel verplichtingen tot periodieke betaling is het bedrag dat moet worden betaald geïndexeerd, bijvoorbeeld bij alimentatieverplichtingen en huur van bedrijfsruimte. Wanneer de indexering wordt vergeten, kan hier dan nog aanspraak op worden gemaakt? Lees verder.
De Kantonrechter in Amsterdam maakte in  een zaak die speelde in de (IT) recruitmentbranche korte metten met een concurrentiebeding dat zo ruim geformuleerd was, dat het werknemer vrijwel onmogelijk werd gemaakt om bij een ander bedrijf op het gebied van recruitment in dienst te treden.
De meeste werknemers ontvangen ieder jaar in mei de door hen opgebouwde vakantiebijslag, in het dagelijks spraakgebruik ook wel ‘het vakantiegeld’ genoemd. Over welke bestanddelen van het loon is de vakantiebijslag eigenlijk verschuldigd? Zit er een maximum aan de door de werkgever uit te betalen vakantiebijslag? Mag de vakantiebijslag ook op een ander moment door de werkgever aan de werknemer worden uitbetaald? En welke regels gelden er in geval van ziekte van de werknemer? In dit artikel wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen met betrekking tot de vakantiebijslag.
| 11 mei 2017
We leven in een rechtsstaat. Nederland is een van de meest ontwikkelde rechtsstaten in de wereld. Toch wordt dat door een toenemende groep burgers steeds minder zo ervaren. Niet alleen in Nederland, maar ook in veel landen om ons heen. Het populisme wint terrein. De rechtspraak is een van de pijlers van de rechtsstaat. Maar hoe is het gesteld met het vertrouwen in de rechtspraak. Wordt het recht nog als rechtvaardig ervaren?

Pagina's