Laatste blogs

Buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen als asbestverwijderaar of kraanmachinist, moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen om hun werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen.

De kantonrechter in Nijmegen ontbond de arbeidsovereenkomst van een  medewerker van het academische ziekenhuis aldaar zonder toekenning van een vergoeding vanwege het feit dat hij structureel elke vrijdagmiddag 3 à 4 blikje cola uit het magazijn wegnam en met collega's opdronk.

Als de kantonrechter de opzegging van een arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk acht, kan hij een vergoeding toekennen aan de werknemer.

mr. B. Cornelissen (Bernard) | 15 februari 2013
Wanneer een werknemer na beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst aanspraak wil maken op een WW-uitkering zal het UWV de fictieve opzegtermijn in acht nemen. Pas na afloop van deze opzegtermijn zal het UWV een WW-uitkering verstrekken.
mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 28 januari 2013

Per 1 oktober 2012 was het eindelijk zover; het B.V.-recht is ingrijpend gewijzigd. Het doel van de wijzigingen is om de regels voor de B.V. te vereenvoudigen en de stugheid ervan weg te nemen.

Pagina's