Laatste blogs

mr. B. Cornelissen (Bernard) | 15 februari 2013
Wanneer een werknemer na beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst aanspraak wil maken op een WW-uitkering zal het UWV de fictieve opzegtermijn in acht nemen. Pas na afloop van deze opzegtermijn zal het UWV een WW-uitkering verstrekken.
mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 28 januari 2013

Per 1 oktober 2012 was het eindelijk zover; het B.V.-recht is ingrijpend gewijzigd. Het doel van de wijzigingen is om de regels voor de B.V. te vereenvoudigen en de stugheid ervan weg te nemen.

Pagina's