Laatste blogs

| 6 maart 2017
Al sinds jaar en dag zoeken overheid, politiek, wetenschappers en rechters naar methodes om kinderen van ouders in een echtscheiding zo goed mogelijk te beschermen. De laatste door de politiek bedachte oplossing was de invoering in 2009 van het verplichte ouderschapsplan voor mensen die wilden gaan scheiden zodat afspraken beter nageleefd worden. Dit blijkt een illusie.
mr. B. Cornelissen (Bernard) | 23 februari 2017
Werkneemster, een kantinemedewerkster van een supermarkt, neemt een pak Optimel drinkyoghurt mee (dat over de datum is) en een bakje zalmsalade en wordt daarvoor na een dienstverband van 12 jaar op staande voet ontslagen. De kantonrechter laat dit ontslag in stand.
mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 8 februari 2017
Een veel voorkomende vraag in de praktijk is: kan een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd en waarbij partijen zich voor een zekere periode aan elkaar verbinden (distributieovereenkomst, kredietovereenkomst, huurovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, managementovereenkomst e.d.), worden opgezegd?
De wet is onverbiddelijk voor erfgenamen die ondoordacht een nalatenschap aanvaarden. Daarom organiseren Ariëns Schoonderbeek Advocaten en VBC Notarissen op dinsdag 21 februari 2017 om 20.00 uur een gratis bijeenkomst.

Het is werkgever toegestaan om met de werknemer afspraken te maken over de eventuele terugbetaling van studiekosten bij beëindiging van het dienstverband, die aanvankelijk door de werkgever zijn betaald.

Pagina's