Laatste blogs

mr. B. Cornelissen (Bernard) | 24 december 2016
Dat een kerstborrel in verschillende opzichten "geslaagd" kan zijn illustreert een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Na een (over)verhitte discussie op de kerstborrel van zijn bedrijf komt een werknemer tot het inzicht dat hij zijn baas, de directeur van het bedrijf, dringend eens eens lesje moet leren en besluit hem (volgens collega's) "middendoor te schoppen".  Na afloop van de borrel wacht hij de directeur op bij de uitgang van het café, waar de borrel plaatsvindt.
mr. B. Cornelissen (Bernard) | 10 december 2016
Werknemer, een schoonmaker, en werkgever sluiten na 16 jaar dienstverband een vaststellingsovereenkomst, zonder dat daarin is opgenomen dat werknemer recht heeft op een transitievergoeding.

Van 25 november tot en met 1 december 2016 is het de ‘Week zonder geweld’. Bijzondere aandacht verdient dan onder meer de ouderenmishandeling.

De werknemer in kwestie had in ruim 6 maanden tijd met de mobiel van de zaak en tijdens werktijd tenminste 1255 Whatsapp-berichten gewisseld met verschillende dames, Volgens werkgever was sprake van "liefdesberichten".

Op 6 oktober jl. heeft Ariëns Schoonderbeek Advocaten een lezing en workshop verzorgd over het onderwerp “De disfunctionerende werknemer”.

Pagina's