Laatste blogs

mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 28 oktober 2016
Door een echtscheiding kan het zo maar gebeuren dat opa en oma hun kleinkinderen ineens niet meer of nog maar nauwelijks te zien krijgen. Kan dat zomaar?
mr. B. Cornelissen (Bernard) | 30 september 2016
Werkneemster bij een juridisch adviesbureau, in dit geval zeer toepasselijk "Juridisch Geschil B.V." geheten, wordt na ruim 2 maanden dienstverband "per morgen" op staande voet ontslagen met de mededeling "Verdere details volgen".
Binnen het reïntegratietraject van een arbeidsongeschikte werknemer kan de werkgever twee verschillende vormen van de zogenaamde “loonprikkel” inzetten indien de werknemer afspraken in het kader van de re-integratie niet nakomt.

Voor alle (particuliere en zakelijke) cliënten die in de maanden juli en augustus 2016 een nieuwe zaak bij ons in behandeling geven passen wij een korting toe van 15% op het toepasselijke uurtarief voor alle tot 1 januari 2017 in de zaak gewerkte uren.

Heeft u na de erkenning van het kind door de vader samen formulieren ingevuld en naar de Rechtbank (voorheen kantonrechter) opgestuurd? Dat is één van de eerste vragen die ik stel aan een ongehuwde ouder die bij me komt.

Pagina's