Laatste blogs

Dat zelfs een werkgever die afscheid wenst te nemen van een werknemer die zijn werkzaamheden feitelijk nog niet heeft begonnen forse financiële risico's loopt, leert een recente uitspraak van de Kantonrechter in Rotterdam.

Als financiële omstandigheden veranderen, kan dat een aanleiding zijn om de alimentatie aan te passen. Aan welke veranderingen moet u bijvoorbeeld denken?

mr. B. Cornelissen (Bernard) | 17 februari 2016

Na eerder de vaststellingsovereenkomst met een beroep op artikel 7:670b BW te hebben ontbonden, geeft de gemachtigde van werknemer per e-mail aan dat de werknemer alsnog berust in de overeenkomst.

| 9 februari 2016

In artikel 39 van de Faillissementswet is bepaald dat de verhuurder ingeval van faillissement van de huurder de huurovereenkomst tussentijds kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

Een werkgever dient, alvorens tot ontslag op grond van disfunctioneren over te gaan, een werknemer een reëele kans te bieden om zijn functioneren te verbeteren. Doet hij dit niet, dan is sprake van ernstig verwijtbaar handelen.

Pagina's