Laatste blogs

mr. B. Cornelissen (Bernard) | 18 december 2015
Kort nadat een eerder ontbindingsverzoek van werkgver op grond van vermeend wegens disfunctioneren is afgewezen, verzoekt werkgever opnieuw om ontbinding wegens een verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter is van mening dat er geen serieus verbetertraject is ingezet, waarvan werkgever een ernstig verwijt wordt gemaakt. Hij kent werknemer een billijke vergoeding toe van € 40.000,--.
De vrouw die anno 2015 een dertiger man trouwt moet zich tegenwoordig goed bedenken: niet alleen de schoonouders, maar ook de verzameling Lego komt mee (waar de schoonouders dan fijn van af zijn).
Het onbehoorlijke gedrag van een werkgever, maat van een notariskantoor, ten opzichte van een notarieel medewerkster met 22 dienstjaren kwam een notariskantoor te Sliedrecht duur te staan.
| 20 oktober 2015
Op 1 januari 2015 is de wet “hervorming kindregelingen” in werking getreden. Deze wet introduceerde de zogenoemde "alleenstaande ouderkop" in het kindgebonden budget. De alleenstaande ouderkop vervangt de voorheen bestaande alleenstaande oudertoeslag en alleenstaande ouderkorting. Dat zijn (inkomensafhankelijke) toeslagen waarop een alleenstaande ouder aanspraak kon maken wanneer hij of zij één of meer kinderen verzorgt.
De kantonrechter Den Haag heeft op 4 september een uitspraak gedaan waarin het belang van de zogenaamde “voldragen ontslaggrond” duidelijk naar voren komt. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is er sprake van een gesloten stelsel van ontslaggronden. De ontslaggronden zijn limitatief opgesomd in artikel 7:669 BW

Pagina's