arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Margriet heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, richting privaatrecht en is beëdigd als advocaat in 2003. Zij heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht in al haar facetten en heeft in december 2016 de postdoctorale PALA (Postacademische Leergang Arbeidsrecht) met succes afgerond. Margriet kan u op heldere en deskundige wijze bijstaan bij alle geschillen en vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht voor zowel ondernemers als particulieren.

Na een aantal jaren bij een grote rechtsbijstandverzekeraar te hebben gewerkt, is Bernard in 1998 overgestapt naar de advocatuur. Hij heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht in al haar facetten en heeft de postdoctorale Grotius Opleiding Arbeidsrecht cum laude afgerond.

Het is niet aan werkgever, maar aan het UWV of de bedrijfsarts om te beoordelen in welke mate een werknemer arbeidsongeschikt is en waartoe hij in staat is.
mr. B. Cornelissen (Bernard) | 28 augustus 2013
Werkneemster is sinds 1 oktober 2008 in dienst als schoonmaakster. Sinds 29 maart 2011 is zij arbeidsongeschikt. Aan werkgever is een loonsanctie opgelegd, wegens het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen. Werkneemster wil van 22 juli tot en met 19 augustus 2013 op vakantie naar Marokko. Werkgever weigert hiervoor toestemming te verlenen. Werkneemster verzoekt de kantonrechter vervangende toestemming te verlenen.
Subscribe to arbeidsongeschiktheid en re-integratie