arbeidsrecht

Kim is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, richting privaatrecht. Vervolgens heeft zij aan de Universiteit van Amsterdam de master Informatierecht gevolgd, die zij in 2008 afrondde.
In 2010 is Kim beëdigd als advocaat. Bij Ariëns Schoonderbeek houdt zij zich bezig met het arbeidsrecht in brede zin.

Na een aantal jaren bij een grote rechtsbijstandverzekeraar te hebben gewerkt, is Bernard in 1998 overgestapt naar de advocatuur. Hij heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht in al haar facetten en heeft de postdoctorale Grotius Opleiding Arbeidsrecht cum laude afgerond.

Advocaten en (kanton)rechters hebben nog nauwelijks de tijd gehad om aan het per 1 juli 2015 ingrijpend gewijzigde ontslagrecht te wennen. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben in het Regeerakkoord 2017-2021, getiteld “Vertrouwen in de toekomst” echter alweer afspraken gemaakt over een aantal vrij ingrijpende maatregelen die er feitelijk op neer komen dat de situatie van voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) deels wordt hersteld.
Een werknemer die tijdelijk niet op het werk verschijnt in verband met het overlijden van zijn vader wordt na een dienstverband van nog geen anderhalf haar door zijn werkgever op staande voet ontslagen.
De Kantonrechter in Amsterdam maakte in  een zaak die speelde in de (IT) recruitmentbranche korte metten met een concurrentiebeding dat zo ruim geformuleerd was, dat het werknemer vrijwel onmogelijk werd gemaakt om bij een ander bedrijf op het gebied van recruitment in dienst te treden.
De meeste werknemers ontvangen ieder jaar in mei de door hen opgebouwde vakantiebijslag, in het dagelijks spraakgebruik ook wel ‘het vakantiegeld’ genoemd. Over welke bestanddelen van het loon is de vakantiebijslag eigenlijk verschuldigd? Zit er een maximum aan de door de werkgever uit te betalen vakantiebijslag? Mag de vakantiebijslag ook op een ander moment door de werkgever aan de werknemer worden uitbetaald? En welke regels gelden er in geval van ziekte van de werknemer? In dit artikel wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen met betrekking tot de vakantiebijslag.
| 11 mei 2017
We leven in een rechtsstaat. Nederland is een van de meest ontwikkelde rechtsstaten in de wereld. Toch wordt dat door een toenemende groep burgers steeds minder zo ervaren. Niet alleen in Nederland, maar ook in veel landen om ons heen. Het populisme wint terrein. De rechtspraak is een van de pijlers van de rechtsstaat. Maar hoe is het gesteld met het vertrouwen in de rechtspraak. Wordt het recht nog als rechtvaardig ervaren?
In een recente uitspraak van de kantonrechter Leeuwarden krijgt Achmea, ondanks het feit dat voldoende aannemelijk is dat sprake is van een disfunctionerende werknemer, bij haar ontbindingsverzoek toch het lid op de neus omdat zij zich in het herplaatsingstraject te passief heeft opgesteld.
mr. B. Cornelissen (Bernard) | 23 februari 2017
Werkneemster, een kantinemedewerkster van een supermarkt, neemt een pak Optimel drinkyoghurt mee (dat over de datum is) en een bakje zalmsalade en wordt daarvoor na een dienstverband van 12 jaar op staande voet ontslagen. De kantonrechter laat dit ontslag in stand.

Het is werkgever toegestaan om met de werknemer afspraken te maken over de eventuele terugbetaling van studiekosten bij beëindiging van het dienstverband, die aanvankelijk door de werkgever zijn betaald.

Pagina's

Subscribe to arbeidsrecht