huurrecht

Erwin is geboren en getogen in Zuidlaren. Hij heeft Rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 1998 afgestudeerd met als specialisatie Bedrijfsrecht.

| 9 februari 2016

In artikel 39 van de Faillissementswet is bepaald dat de verhuurder ingeval van faillissement van de huurder de huurovereenkomst tussentijds kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

| 17 november 2014

Als huurder of verhuurder hebt u te maken met de gebrekenregeling. De gebrekenregeling geeft een huurder een aantal middelen om de verhuurder aan te spreken. In het navolgende zal kort worden ingegaan op deze regeling.

| 13 juni 2013

Met ingang van 1 juli 2013 zal de inkomensafhankelijke huurverhoging worden ingevoerd. Een nieuwe wettelijke regeling die tot doel heeft het zogenaamde scheefhuren tegen te gaan.

Subscribe to huurrecht