kinderalimentatie

Over kinderalimentatie bestaan veel misverstanden. Hierbij volgt een top 10 van de meest voorkomende misverstanden over kinderalimentatie.
| 20 oktober 2015
Op 1 januari 2015 is de wet “hervorming kindregelingen” in werking getreden. Deze wet introduceerde de zogenoemde "alleenstaande ouderkop" in het kindgebonden budget. De alleenstaande ouderkop vervangt de voorheen bestaande alleenstaande oudertoeslag en alleenstaande ouderkorting. Dat zijn (inkomensafhankelijke) toeslagen waarop een alleenstaande ouder aanspraak kon maken wanneer hij of zij één of meer kinderen verzorgt.
| 6 januari 2015
Op 1 januari 2015 is de wet “hervorming kindregelingen” in werking getreden. Wilt u weten hoe deze wijzigingen uitpakken in uw situatie? Maak dan gebruik van onze aanbieding! Voor een vaste prijs van € 250,-- exclusief BTW (€ 302,50 inclusief BTW) zullen wij de kinderalimentatie die u nu betaalt toetsen aan de nieuwe regelgeving.
mw. mr. K. Schepers (Kim) | 21 november 2014

De hoogte van de kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd.

Op 24 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “hervorming kindregelingen” aangenomen, zodat deze wet naar verwachting op 1 januari 2015 in werking zal treden.

| 10 januari 2014

Als gevolg van de economische crisis zien veel ondernemers hun bedrijfsresultaten al jarenlang teruglopen. De ondernemer die gescheiden is en kinderen heeft is dan vaak niet meer in staat om de kinderalimentatie die in het verleden is vastgesteld te blijven betalen.

mw. mr. K. Schepers (Kim) | 30 september 2013

Met ingang van 1 april 2013 is de wijze van het berekenen van de kinderalimentatie ingrijpend gewijzigd.

Subscribe to kinderalimentatie