ondernemingsrecht

Erwin is geboren en getogen in Zuidlaren. Hij heeft Rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 1998 afgestudeerd met als specialisatie Bedrijfsrecht.

Na een aantal jaren bij een grote rechtsbijstandverzekeraar te hebben gewerkt, is Bernard in 1998 overgestapt naar de advocatuur. Hij heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht in al haar facetten en heeft de postdoctorale Grotius Opleiding Arbeidsrecht cum laude afgerond.

Alfons heeft gestudeerd aan de Universiteit te Nijmegen, is afgestudeerd in twee hoofdrichtingen, te weten privaatrecht en bedrijfseconomie en is in 1987 beëdigd als advocaat. Sedert 1992 is hij als vennoot in de advocatuur werkzaam.

Voor alle (particuliere en zakelijke) cliënten die in de maanden juli en augustus 2016 een nieuwe zaak bij ons in behandeling geven passen wij een korting toe van 15% op het toepasselijke uurtarief voor alle tot 1 januari 2017 in de zaak gewerkte uren.

Een vennootschap beëindigen zonder faillissement? Dat is mogelijk.
De Hoge Raad is recentelijk teruggekomen van zijn eerdere uitspraak uit 1927, dat het faillissement van een VOF steeds en noodzakelijkerwijs het faillissement van haar vennoten tot gevolg heeft.
mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 26 september 2014

Recentelijk heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, een belangwekkende uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van maten in een maatschap. De rechtbank Overijssel heeft deze uitspraak van overeenkomstige toepassing verklaard op vennoten in een vennootschap onder firma.

Op 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht in werking getreden. Daarmee is een wettelijke grondslag gecreëerd voor het zogenaamde monistische bestuursmodel, oftewel de “one tier board”.
mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 28 januari 2013

Per 1 oktober 2012 was het eindelijk zover; het B.V.-recht is ingrijpend gewijzigd. Het doel van de wijzigingen is om de regels voor de B.V. te vereenvoudigen en de stugheid ervan weg te nemen.

Subscribe to ondernemingsrecht