ontbinding

mr. B. Cornelissen (Bernard) | 14 september 2017
SKH, een stichting die tien peuterspeelzalen beheert, dient op 17 maart 2017 om 7:35 uur een ontslagverzoek in voor werkneemster, haar directeur, in verband met opheffing van haar functie. Diezelfde middag om 16.30 uur meldt de de werkneemster zich ziek. Zowel bij het UWV als bij de kantonrechter vangt SKH bot.
In een recente uitspraak van de kantonrechter Leeuwarden krijgt Achmea, ondanks het feit dat voldoende aannemelijk is dat sprake is van een disfunctionerende werknemer, bij haar ontbindingsverzoek toch het lid op de neus omdat zij zich in het herplaatsingstraject te passief heeft opgesteld.
Dat zelfs een werkgever die afscheid wenst te nemen van een werknemer die zijn werkzaamheden feitelijk nog niet heeft begonnen forse financiële risico's loopt, leert een recente uitspraak van de Kantonrechter in Rotterdam.
mr. B. Cornelissen (Bernard) | 17 februari 2016

Na eerder de vaststellingsovereenkomst met een beroep op artikel 7:670b BW te hebben ontbonden, geeft de gemachtigde van werknemer per e-mail aan dat de werknemer alsnog berust in de overeenkomst.

mr. B. Cornelissen (Bernard) | 15 september 2015
De Kantonrechter in 's-Hertogenbosch heeft - als eerste na de invoering van de WWZ op 1 juli 2015 - aan een werknemer een billijke (ontslag)vergoeding toegekend in verband met ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.
Volgens de Kantonrechter in Alkmaar staat het opzegverbod tijdens ziekte niet in de weg aan ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen. Er is, minder dan 3 1/2 maand voor de inwerkingtreding, geen reden om te anticiperen op de WWZ, die dit vanaf 1 juli 2015 verbiedt. Toch afwijzing ontbinding in verband met het, in strijd met het Sociaal Plan, achterwege laten van een outplacementtraject.
Een werknemer die door zijn leidinggevende is geslagen ontvangt een veel lagere ontbindingsvergoeding na weigering mediation.

Het roepen van "fuck you" en het opsteken van een middelvinger ten overstaan van collega's kwam een manager van een internationale onderneming in sportartikelen duur te staan.

De feiten

Het aanduiden door een pedagogisch medewerker van een kinderopvangorganisatie van een 12-jarige scholiere in Facebook-correspondentie met “mooie vrouw”, “lekker ding”, “lieverd”, “mooiste meisje” e.d. vormt een dringende reden voor ontslag
mr. B. Cornelissen (Bernard) | 12 september 2014

De inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht op 1 juli 2015 (Wet Werk en Zekerheid oftewel WWZ) werpt reeds nu zijn schaduw vooruit. Op 1 september jl.

Pagina's

Subscribe to ontbinding