ontslagrecht

Advocaten en (kanton)rechters hebben nog nauwelijks de tijd gehad om aan het per 1 juli 2015 ingrijpend gewijzigde ontslagrecht te wennen. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben in het Regeerakkoord 2017-2021, getiteld “Vertrouwen in de toekomst” echter alweer afspraken gemaakt over een aantal vrij ingrijpende maatregelen die er feitelijk op neer komen dat de situatie van voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) deels wordt hersteld.
mr. B. Cornelissen (Bernard) | 14 september 2017
SKH, een stichting die tien peuterspeelzalen beheert, dient op 17 maart 2017 om 7:35 uur een ontslagverzoek in voor werkneemster, haar directeur, in verband met opheffing van haar functie. Diezelfde middag om 16.30 uur meldt de de werkneemster zich ziek. Zowel bij het UWV als bij de kantonrechter vangt SKH bot.
Een werknemer die tijdelijk niet op het werk verschijnt in verband met het overlijden van zijn vader wordt na een dienstverband van nog geen anderhalf haar door zijn werkgever op staande voet ontslagen.
mr. B. Cornelissen (Bernard) | 23 februari 2017
Werkneemster, een kantinemedewerkster van een supermarkt, neemt een pak Optimel drinkyoghurt mee (dat over de datum is) en een bakje zalmsalade en wordt daarvoor na een dienstverband van 12 jaar op staande voet ontslagen. De kantonrechter laat dit ontslag in stand.
mr. B. Cornelissen (Bernard) | 24 december 2016
Dat een kerstborrel in verschillende opzichten "geslaagd" kan zijn illustreert een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Na een (over)verhitte discussie op de kerstborrel van zijn bedrijf komt een werknemer tot het inzicht dat hij zijn baas, de directeur van het bedrijf, dringend eens eens lesje moet leren en besluit hem (volgens collega's) "middendoor te schoppen".  Na afloop van de borrel wacht hij de directeur op bij de uitgang van het café, waar de borrel plaatsvindt.
Ariëns Schoonderbeek Advocaten heeft voor u een informatief E-Book geschreven. Dit E-Book geeft u antwoord op de vraag: hoe neemt u als werkgever afscheid van een disfunctionerende medewerker?
mr. B. Cornelissen (Bernard) | 17 februari 2016

Na eerder de vaststellingsovereenkomst met een beroep op artikel 7:670b BW te hebben ontbonden, geeft de gemachtigde van werknemer per e-mail aan dat de werknemer alsnog berust in de overeenkomst.

De kantonrechter Den Haag heeft op 4 september een uitspraak gedaan waarin het belang van de zogenaamde “voldragen ontslaggrond” duidelijk naar voren komt. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is er sprake van een gesloten stelsel van ontslaggronden. De ontslaggronden zijn limitatief opgesomd in artikel 7:669 BW
De Wet Werk en Zekerheid (artikel 7:668 lid 1 BW) verplicht werkgevers sinds 1 januari 2015 om hun werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk één maand tevoren schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van hun arbeidsovereenkomst. Inmiddels is de eerste jurisprudentie gepubliceerd over dit onderwerp.
Het door KPN aan een 51-jarige Accountverkoper na 35 jaar dienstverband verleende ontslag op staande voet in verband met overmatig dataverbruik (met een zogeheten Mifi-box) door zijn studerende dochter (Netflix!) werd door de Utrechtse Kantonrechter in stand gelaten.

Pagina's

Subscribe to ontslagrecht