opzegging

mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 8 februari 2017
Een veel voorkomende vraag in de praktijk is: kan een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd en waarbij partijen zich voor een zekere periode aan elkaar verbinden (distributieovereenkomst, kredietovereenkomst, huurovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, managementovereenkomst e.d.), worden opgezegd?
mr. B. Cornelissen (Bernard) | 25 november 2013

De arbeidsovereenkomst van een verkoopster bij D’Oude Seylmakery wordt, na verkregen toestemming van UWV, wegens bedrijfseconomische redenen opgezegd tegen 1 januari 2013. Aan de toestemming is de wederindiensttredingsvoorwaarde ex artikel 4:5 Ontslagbesluit verbonden.

Subscribe to opzegging