opzegverbod tijdens ziekte

mr. B. Cornelissen (Bernard) | 14 september 2017
SKH, een stichting die tien peuterspeelzalen beheert, dient op 17 maart 2017 om 7:35 uur een ontslagverzoek in voor werkneemster, haar directeur, in verband met opheffing van haar functie. Diezelfde middag om 16.30 uur meldt de de werkneemster zich ziek. Zowel bij het UWV als bij de kantonrechter vangt SKH bot.
Volgens de Kantonrechter in Alkmaar staat het opzegverbod tijdens ziekte niet in de weg aan ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen. Er is, minder dan 3 1/2 maand voor de inwerkingtreding, geen reden om te anticiperen op de WWZ, die dit vanaf 1 juli 2015 verbiedt. Toch afwijzing ontbinding in verband met het, in strijd met het Sociaal Plan, achterwege laten van een outplacementtraject.
Subscribe to opzegverbod tijdens ziekte