reorganisatie

Alfons heeft gestudeerd aan de Universiteit te Nijmegen, is afgestudeerd in twee hoofdrichtingen, te weten privaatrecht en bedrijfseconomie en is in 1987 beëdigd als advocaat. Sedert 1992 is hij als vennoot in de advocatuur werkzaam.

Boekel De Nerée, een groot Amsterdams advocatenkantoor, zegt de arbeidsovereenkomst met één van haar secretaresses (54 jaar oud, 27 jaar in dienst) op in verband met een reorganisatie van haar secretariaat.
mr. B. Cornelissen (Bernard) | 12 februari 2014

Het sociaal plan van het Amphia Ziekenhuis in Breda bevat de bepaling dat als gevolg van reorganisatie geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden. Nu herplaatsing van werknemer na anderhalf jaar niet is geslaagd, dient overleg met OR en vakbonden plaats te vinden.

Oude wijn in nieuwe zakken. De "nieuwe" functie manager fietsonderdelen verschilt niet in relevante mate van oude functie. Afwijzing ontbindingsverzoek.
Subscribe to reorganisatie