strafrecht

Van een werkgever mag worden verwacht dat hij al het mogelijke doet om ernstige ongevallen op de werkplek te voorkomen.
| 3 april 2013

Indien een strafzaak is geëindigd zonder dat een straf of maatregel is opgelegd, kan de gewezen verdachte verzoeken om vergoeding van de gemaakte kosten. Het zal daarbij meestal gaan om een volledige vrijspraak, doch het kan ook gaan om een niet-strafbare dader of om een niet-strafbaar feit.

Subscribe to strafrecht