Tot de dood ons scheidt…

      mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 3 december 2014 Tot de dood ons scheidt… De erfgenamen kunnen na het openvallen van een nalatenschap niet om de ‘ex’echtgenoot heen. Ook kan een erflater zonder kunstgrepen niet voorkomen dat de erfenis in handen valt...