Een dure vergissing

      mr. B. Cornelissen (Bernard) | 10 december 2016 Een dure vergissing Werknemer, een schoonmaker, en werkgever sluiten na 16 jaar dienstverband een vaststellingsovereenkomst, zonder dat daarin is opgenomen dat werknemer recht heeft op een transitievergoeding....