Dag van de scheiding

Dag van de scheiding

      Dag van de Scheiding: 15 september 2023 15 september 2023 is het de dag van de scheiding. Deze dag staat -kort gezegd- in het teken van goede begeleiding van mensen die gaan scheiden.  Uit onderzoek is gebleken dat één op de drie huwelijken strandt en dat...

Als u bent onterfd, hebt u toch te vorderen

      mr. H.C.J. Coumou (Hajo) | 27 juni 2023 Als u bent onterfd, hebt u toch te vorderen Legitieme portie Volgens het Nederlandse erfrecht kunnen kinderen worden onterfd door hun ouders. Het onterfde kind, de legitimaris, heeft dan geen recht meer op spullen of...