Zoals al eerder in deze rubriek besproken is op 29 november 2013 het wetsvoorstel Werk en Zekerheid ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de bepalingen ter versterking van de positie van flexwerkers al per 1 juli 2014 in werking zullen treden.