U bevindt zich hier: home > rechtsgebieden > overige rechtsgebieden

Overige rechtsgebieden

 HUURRECHT |  VASTGOEDRECHTOVEREENKOMSTENRECHT 

In het dagelijks leven worden heel veel overeenkomsten gesloten. Een overeenkomst is een afspraak tussen twee (of meer) partijen waardoor er voor beide partijen wederzijdse rechten en verplichtingen ontstaan. Als één van de partijen niet, niet tijdig of onjuist zijn contractuele afspraken nakomt, dan is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichting. De gedupeerde partij kan in dat geval nakoming of ontbinding vorderen. In sommige gevallen kan de gedupeerde partij ook eerst zijn eigen verplichting opschorten. 

Voor ontbinding is vereist dat het verzuim is ingetreden. Hoofdregel is dat verzuim pas intreedt als de andere partij in gebreke is gesteld door middel van een schriftelijke aanmaning, waarbij hem/haar een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen die termijn uitblijft. Dit is op het eerste gezicht een duidelijke regel, maar het zijn de uitzonderingen op de hoofdregel en de jurisprudentie daarover die het gecompliceerd maken. Zo geldt de hoofdregel bijvoorbeeld niet in de situatie dat nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

Als er vervolgens sprake is van een toerekenbare tekortkoming, dat wil zeggen een verwijtbare tekortkoming, dan kan de gedupeerde partij naast de ontbinding van de overeenkomst tevens vorderen een schadevergoeding. Als een partij aansprakelijk is voor schade van de ander, dan ontstaat een betalingsverplichting ten aanzien van schade die in causaal verband staat met de toerekenbare tekortkoming (fout). Anders gezegd, als bijvoorbeeld een gebouwd huis instort en er blijkt na onderzoek sprake te zijn geweest van een bouwfout, dan is de aannemer enkel voor de schade aansprakelijk als de instorting het gevolg was van die betreffende bouwfout.