Tarieven

De relatie tussen cliënt en advocaat is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Openheid en transparantie over de kosten is daarbij erg belangrijk. Van tevoren maken we daarom met u duidelijke afspraken over het tarief dat wij voor de behandeling van uw zaak berekenen. Dat tarief wordt bij de aanvaarding van uw opdracht schriftelijk aan u bevestigd. Iedere maand krijgt u van ons een tussentijdse declaratie, voorzien van een specificatie van de tijd die uw advocaat de afgelopen maand aan uw zaak heeft besteed. Zo blijft u goed zicht houden op de kosten en lopen die kosten niet te hoog op.
Wij vinden het van groot belang dat rechtshulp voor iedereen toegankelijk blijft. Daarom hanteren wij variabele en concurrerende tarieven, afhankelijk van uw financiële positie en de mate van ervaring van uw advocaat.

Hoewel meestal vooraf niet valt te voorzien hoe een zaak zich gaat ontwikkelen, proberen we altijd van tevoren een zo goed mogelijke inschatting te maken van de kosten die aan de behandeling van uw zaak zijn verbonden.
In beginsel werken wij op basis van een met u nader af te spreken uurtarief.

Particuliere cliënten

Voor particuliere cliënten die niet in aanmerking komen voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand (zogenaamde toevoeging) hanteren we concurrerende en variabele uurtarieven, afhankelijk van inkomen en vermogen en de ervaring van de advocaat.

Zakelijke cliënten

Voor ondernemers en ondernemingen zijn onze uurtarieven, afhankelijk van de omvang en het financieel belang van de zaak alsmede de ervaring van de advocaat.

Vaste prijs

Voor duidelijk afgebakende opdrachten, zoals het opstellen of beoordelen van een overeenkomst, het opstellen van algemene leveringsvoorwaarden, het maken van een alimentatie berekening, een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter en dergelijke kunnen wij een vaste prijs met u afspreken.