Mw. mr. D. Vrolijks | 30 december 2022

ADOPTIE VAN EEN MEERDERJARIGE

Voor de adoptie van een kind dat in Nederland woont geldt onder andere dat het minderjarig moet zijn, waarbij een kind van 12 jaar of ouder moet instemmen met zijn/haar adoptie. Maar hoe hard is dit minderjarigheidsvereiste eigenlijk?

Uit jurisprudentieonderzoek komt naar voren dat de Hoge Raad in het verleden steeds sterk heeft vastgehouden aan de door de wetgever opgestelde vereisten zoals deze zijn vastgelegd artikel 1:228 BW. In dit artikel is onder andere het minderjarigheidsvereiste als voorwaarde voor adoptie gesteld. Een rondgang door de uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven levert echter op, dat dit vereiste soms terzijde wordt gesteld indien (zeer) bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Of er sprake is van bijzondere omstandigheden zal van geval tot geval verschillend worden beoordeeld.

Voorop staat dus, dat er voldoende bijzondere omstandigheden moeten worden aangevoerd  om afwijking van de wettelijke vereisten te rechtvaardigen. Deze aan te voeren bijzondere omstandigheden zullen steeds moeten worden aangetoond door daarvan bewijsstukken in de procedure over te leggen. De rechter zal onderzoeken, of het weigeren van de gevraagde adoptie een inbreuk vormt op artikel 8 EVRM, waarin het recht op het familie- en gezinsleven is verankerd. Daarbij zal de rechter eerst moeten vaststellen of er tussen de adoptant en het te adopteren (meerderjarige) kind een nauwe persoonlijke betrekking bestaat. In het bevestigende geval komt het aan op de aangevoerde bijzondere omstandigheden voor het antwoord op de vraag, of een weigering van het adoptieverzoek een ongeoorloofde inmenging vormt op artikel 8 EVRM. Zo ja, dan zal met voorbijgaan aan de wettelijke vereisten van artikel 1:228 BW het adoptieverzoek worden toegewezen.

Uiteraard dient het te adopteren meerderjarige kind zélf natuurlijk óók gemotiveerd aan te geven, waarom hij/zij wil dat de adoptie wordt uitgesproken. Daarbij kan niet voorbij worden gegaan aan de ouder(s) van het kind, die in de procedure als belanghebbende(n) zal worden aangemerkt en mogelijk verweer tegen het adoptieverzoek zal voeren.

Voor het antwoord op de vraag wélke specifieke en individuele bijzondere omstandigheden van geval tot geval aanleiding hebben gevormd voor de rechter om het meerderjarigen adoptieverzoek toe te wijzen, kunnen (een van) onderstaande uitspraken worden geraadpleegd:

Rechtbank Limburg, 29 maart 2019, ECLI:NLRBLIM:2019:3955;Rechtbank Limburg, 17 november 2020, ECLI:NLRBLIM:2020:8975;

Rechtbank Rotterdam, 20 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:509;

Rechtbank Zwolle-Lelystad, 22 juni 2010, ECLI:NL:RBZWLY:2010:BM8664;

Rechtbank Gelderland, 24 april 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6906;

Rechtbank Den Haag, 30 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:13034;

Rechtbank Den Haag, 7 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10455;

Rechtbank Den Haag, 22 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:2036;

Rechtbank Noord-Holland, 9 juli 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:7515;

Rechtbank Oost-Brabant, 29 oktober 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:5564;

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1434;

Gerechtshof Den Haag, 17 maart 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1959;

Gerechtshof Amsterdam, 16 maart 2000, ECLI:NL:GHAMS:2000:AA5155;

Gerechtshof Den Bosch, 18 november 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3468;

Gerechtshof Den Bosch, 21 juli 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BR2746;

Gerechtshof Amsterdam, 29 maart 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1162;

Gerechtshof Amsterdam, 7 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2019:1573.

mw. mr. d. vrolijks (ditte)

familierecht | erfrecht | overeenkomstenrecht

Ditte heeft gestudeerd aan de Open Universiteit Heerlen, afstudeerrichting privaatrecht. Zij is in 2001 als advocaat beëdigd en is vanaf 2008 partner bij Ariëns Advocaten Amersfoort.

 

Non-conformiteit bij koop en verkoop van een woning

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 17 oktober 2022 NON-CONFORMITEIT BIJ KOOP EN VERKOOP VAN EEN WONING Een half jaar geleden heb ik een zaak in behandeling genomen en dat ging over non-conformiteit bij koop en verkoop van een woning, oftewel omtrent de vraag of de...

Welke gevolgen heeft uw nationaliteit of uw woonplaats voor uw huwelijksvermogens-stelsel?

     mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 27 juni 2022 Welke gevolgen heeft uw nationaliteit of uw woonplaats voor uw huwelijksvermogensstelsel?  U denkt dat u in gemeenschap van goederen bent gehuwd maar bij uw echtscheiding komt u erachter dat dit niet zo blijkt te zijn,...

Per 1 augustus 2022 diverse wijzigingen in het arbeidsrecht

     mr. M.E. Haaijer (Marc) | 13 mei 2022 Per 1 augustus 2022 diverse wijzigingen in het arbeidsrecht Recent heeft de Tweede Kamer de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen. Deze EU-richtlijn en de aangenomen wet...

Pandemie en familierechtspraak

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 14 maart 2022 Pandemie en familierechtspraak Op 12 maart 2022 werd er nog een item gepubliceerd op de website van EenVandaag in het kader van de rechtszaken over het vaccineren van kinderen. Aanleiding om de balans op te maken van...

HET GROTE BELANG VAN HET VERBETERTRAJECT EN DOSSIEROPBOUW BIJ DISFUNCTIONEREN

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 7 februari 2022 HET GROTE BELANG VAN HET VERBETERTRAJECT EN DOSSIEROPBOUW BIJ DISFUNCTIONEREN RECHTBANK LIMBURG 3 JANUARI 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:130 Deze uitspraak laat opnieuw het belang van het verbetertraject zien....

Onderhuurbescherming

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 26 oktober 2021 ONDERHUURBESCHERMING De woningbouwstichting wil een moeder met drie kinderen uit huis zetten. De moeder is radeloos. Toch leek het een mooie oplossing. De moeder was op zoek naar een passende woonruimte en via een...

CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 augustus 2021 CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, mag een werkgever er niet zomaar van uitgaan dat er ook daadwerkelijk een...

Afrekenen bij beëindiging van een samenleving

mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 5 augustus 2021 Afrekenen bij beëindiging van een samenlevingVolgens het CBS[1] is het onder jongere generaties gebruikelijk geworden om eerst een tijd ongehuwd samen te wonen en pas later of zelfs helemaal niet meer te trouwen. De...

Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er?

     mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 22 juni 2021 Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er? Elke EU-lidstaat is verplicht om per 1 augustus 2021 de mogelijkheid te creëren om een B.V. volledig digitaal op te richten. Deze oprichtingsplicht vloeit voort...

Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten?

     Mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 28 mei 2021 Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten? U woont of u bent gehuwd in het buitenland en vraagt zich af of u in Nederland kunt scheiden? Graag informeer ik u over de mogelijkheden die er zijn.  U...

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>