Als u bent onterfd, hebt u toch te vorderen

      mr. H.C.J. Coumou (Hajo) | 27 juni 2023 Als u bent onterfd, hebt u toch te vorderen Legitieme portie Volgens het Nederlandse erfrecht kunnen kinderen worden onterfd door hun ouders. Het onterfde kind, de legitimaris, heeft dan geen recht meer op spullen of...