Mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 28 mei 2021

Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten?

U woont of u bent gehuwd in het buitenland en vraagt zich af of u in Nederland kunt scheiden? Graag informeer ik u over de mogelijkheden die er zijn. 

U kunt in Nederland scheiden wanneer één van de volgende situaties op u van toepassing is:

  • u en uw echtgenoot wonen in Nederland;
  • u en uw echtgenoot woonden voor het laatst samen in Nederland en één van u woont daar nog steeds;
  • u bent voornemens een echtscheidingsprocedure op te starten en uw echtgenoot (verweerder in de echtscheidingsprocedure) woont in Nederland;
  • u wilt gezamenlijk scheiden en u of uw echtgenoot woont in Nederland;
  • u wilt een echtscheidingsprocedure starten en u woont al ten minste 1 jaar in Nederland. 

   Heeft u ook de Nederlandse nationaliteit dan hoeft u slechts 6 maanden in Nederland te wonen;

  • u en uw echtgenoot hebben beide (ook) de Nederlandse nationaliteit.

Indien u in het buitenland woont dan kunt u aldus een echtscheidingsprocedure in Nederland opstarten indien uw echtgenoot in Nederland woont of indien zowel u als uw echtgenoot (ook) de Nederlandse nationaliteit heeft. 

Bent u in het buitenland gehuwd dan kunt u uw echtscheiding in Nederland regelen indien u en/of uw echtgenoot in Nederland woont (sinds 1 jaar of 6 maanden indien u ook de Nederlandse nationaliteit heeft) ofwel u en uw echtgenoot (ook) de Nederlandse nationaliteit hebben. 

Voor de vaststelling van de woonplaats wordt niet slechts gekeken naar het adres waar een echtgenoot staat ingeschreven. Het gaat om de maatschappelijke woonplaats, de plaats waar iemand de bedoeling heeft zich duurzaam te vestigen. 

Het kan voorkomen dat zowel de Nederlandse rechter als een rechter in het buitenland bevoegd is om van een echtscheidingsverzoek kennis te nemen. In dat geval is het van belang dat u de procedure eerder opstart dan de wederpartij. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er over dezelfde kwestie door verschillende rechters een uitspraak wordt gedaan. De rechter waar de procedure het eerst is opgestart, is bevoegd om van het echtscheidingsverzoek kennis te nemen en de rechter van het land waar de procedure op een later moment is opgestart, houdt de zaak aan totdat de eerste rechter heeft beslist of zij zich al dan niet bevoegdheid acht. In Nederland wordt voor het moment waarop de procedure is gestart gekeken naar het moment waarop het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank en aldus het moment waarop de rechtbank het verzoek heeft ontvangen. 

Indien de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van het echtscheidingsverzoek dan geldt als hoofdregel dat de Nederlandse rechter Nederlands recht toepast. De enige grond om in Nederland te kunnen scheiden is dat het huwelijk duurzaam moet zijn ontwricht. In de praktijk komt het er veelal op neer dat in het geval één van de echtgenoten niet langer gehuwd wil zijn er reden is om de echtscheiding uit te spreken, ook als de andere echtgenoot geen echtscheiding wenst. Wat betreft het toepasselijk recht is er een uitzondering voor het geval dat echtgenoten beide een vreemde nationaliteit hebben en door hen gezamenlijk een keuze is gedaan voor toepassing van dit vreemde recht of een dergelijke keuze onweersproken is gebleven of door één van de echtgenoten een keuze voor dit recht is gedaan en beide echtgenoten een werkelijke maatschappelijke band met het land van die gemeenschappelijke nationaliteit hebben. In voornoemde gevallen wordt het buitenlands recht toegepast.

Dat de Nederlandse rechter de echtscheiding kan uitspreken zegt nog niets over de vraag over de Nederlandse rechter ook bevoegd is om te oordelen over de minderjarige kinderen en de financiële afwikkeling van de echtscheiding, waaronder ook de kinder- en partneralimentatie. Voor ieder onderwerp zal de rechter vaststellen of zij bevoegd is om van een verzoek hieromtrent kennis te nemen en welk recht van toepassing is. Om een voorbeeld te noemen: wanneer de minderjarige kinderen niet in Nederland wonen dan heeft de Nederlandse rechter geen rechtsmacht om beslissingen over de kinderen te nemen. Daarnaast is het van belang om u te beseffen dat het feit dat u in Nederland bent gehuwd niet automatisch betekent dat Nederlands recht van toepassing is op uw huwelijksvermogensregime.

Is er in uw situatie sprake van een internationale echtscheiding laat u dan adviseren door een gespecialiseerde familierechtadvocaat die kennis heeft van het internationaal privaatrecht (IPR). 

Mocht u vragen hebben over een echtscheidings- of andere familierechtelijke kwestie, waarbij internationale aspecten een rol spelen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met mij op (e-mail: k.l.m.kremer@ariensadvocaten.nl of telefoonnummer: 033-4637727).

Kim Kremer 

 

mw. mr. K.L.M. Kremer (kim)

(internationaal) personen- en familierecht

Kim is een betrokken advocaat, gespecialiseerd op het gebied van (internationaal) personen- en familierecht. Zij heeft een persoonlijke en professionele aanpak. Cliënten omschrijven Kim als toegewijd, sociaal vaardig en resultaatgericht.

Bedrijf mocht medewerker niet aanzetten tot overtreding anti-ronselbeding

Een anti-ronselbeding, dat vaker in arbeidsovereenkomsten staat, betekent dat een vertrokken werknemer oud-collega’s niet mag benaderen om ook over te stappen. Deze werknemer deed dat toch, en moet een boete betalen. Ook de nieuwe werkgever heeft

Politieke berichten van werknemer op LinkedIn geen reden voor ontslag

Een werknemer plaatst twee berichten op LinkedIn over het conflict tussen Hamas en Israël. De werkgever stuurt direct aan op beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar handelt daarmee volgens de kantonrechter ‘ernstig verwijtbaar’.

Een vrouw werkt

Minderheidsaandeelhouders moeten ‘redelijke’ vergoeding krijgen voor hun aandelen

Een meerderheidsaandeelhouder, die meer dan 95 procent van de aandelen houdt, kan minderheidsaandeelhouders dwingen hun aandelen over te dragen. Maar dan moeten zij wel een ‘reële en redelijke’ prijs krijgen. Dat is in deze zaak niet het geval.

Een

Bestuurder en aandeelhouder van failliete bv aansprakelijk vanwege dividenduitkering

Een bestuurder en de aandeelhouder van een bv besluiten tot een dividenduitkering die direct wordt verrekend met een openstaande schuld van de bv op de aandeelhouder. Ze worden door de curator aansprakelijk gesteld voor het tekort dat hierdoor is

Op eigen initiatief gemaakte meeruren hoeven niet te worden uitbetaald

Een werknemer werkt op eigen initiatief structureel meer uren dan afgesproken. Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst vordert zij uitbetaling van meeruren en verlofuren.

De werknemer werkte bij een motorvoertuigenbedrijf op basis van een

‘Duidelijkheidscriterium’ geldt voor opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer, niet voor werkgever

De vrijwillige opzegging van de arbeidsovereenkomst door een werknemer moet overduidelijk zijn. Maar dit geldt niet als de werkgever het arbeidscontract beëindigt.

Aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van een werknemer komt abrupt een

Erfgenaam aansprakelijk voor niet betaalde pensioenuitkeringen door vennootschap

Een bestuurder gaat namens een vennootschap pensioenverplichtingen aan. De bestuurder overlijdt en de afgesproken pensioenuitkeringen worden niet meer gedaan. De gerechtigde probeert de schade te verhalen op de enige erfgenaam van de bestuurder

Een huurovereenkomst overnemen

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 6 februari 2024 Een huurovereenkomst overnemen  Onlangs werd ik benaderd door een cliënt en hij had het volgende probleem. Hij wilde een massagesalon overnemen. Hij was het met de verkopende partij al eens over de (financiële)...

Ontslag wegens betrokkenheid bij roofoverval, ook al is werknemer niet vervolgd

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen omdat hij betrokken zou zijn bij een roofoverval op de boekhouder van het bedrijf waar hij werkt. Hij wordt daarvoor echter niet vervolgd. Mag hij dan wel worden ontslagen, nu iemand onschuldig is totdat

Bestuurders vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor niet-naleven cao

Een bedrijf hoort de cao netjes na te leven, anders kunnen er sancties volgen. Als bestuurders de cao willens en wetens niet nakomen, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de boete die wordt opgelegd.

Bedrijven in de sector particuliere

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>