mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 9 april 2021

Natuurlijk is het niet mogelijk alleen te scheiden. Trouwen doe je ook niet alleen, het is een overeenkomst tussen 2 mensen, welke wordt bekrachtigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de aanwezigheid van getuigen. Voor scheiden zijn in ieder geval 1 of 2 advocaten nodig en een rechter. En bij voorkeur regel je de gevolgen van de echtscheiding voor jullie beiden en jullie kinderen samen met je toekomstige ex-echtgeno(o)t(e) in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.

Maar wist je dat er meer mensen zijn die betrokken kunnen worden bij het scheidingsproces om dit vlot en zorgvuldig te laten verlopen? Een makelaar, financieel adviseur, mediator en scheidingscoach zijn andere professionals die de echtscheiding samen met jou en mij in goede banen kunnen leiden.

Want het geeft rust als de huisvesting na scheiding goed is geregeld en de echtelijke koopwoning op een eerlijke wijze getaxeerd wordt om tot afspraken over de verdeling te kunnen komen. Een makelaar kan je dan verder helpen. Het geeft ook rust als je weet waar je na de scheiding op financieel gebied aan toe bent, als je weet waar je voor een nieuwe hypotheek terecht kunt en je weet wat de waarde is van de onderneming. In dat geval heb je behoefte aan een financieel adviseur.

Soms heb je hulp nodig op het gebied van acceptatie en communicatie. Kun je niet tot praten komen met elkaar omdat je beiden op een ander emotioneel niveau zit in de verwerking van de echtscheiding? Een scheidingscoach helpt bij het verwerkingsproces om jullie klaar te stomen voor de volgende stap. Wil je graag samen tot een oplossing komen, maar lukt het niet zelf om samen op één lijn te komen? Een mediator kan helpen om tot werkbare afspraken te komen die jullie beiden zien zitten.

Als advocaat help ik op juridisch terrein, maak ik je rechten en plichten inzichtelijk en maak ik graag het proces af met de procedure bij de rechtbank, ook in het geval het niet lukt om tot afspraken te komen met elkaar. Met hulp van de advocaat of als jullie beiden een advocaat hebben wordt ook toegewerkt naar overeenstemming om deze vervolgens vast te leggen. Soms is hierbij de hulp van een mediator nodig, soms ook niet.

Geen echtscheiding is hetzelfde. De ene keer zijn de hiervoor genoemde hulptroepen niet nodig naast de advocaat of niet allemaal, een andere keer is hier wel behoefte aan en dan is het fijn de hulptroepen binnen handbereik te hebben. Een vechtscheiding moet immers altijd voorkomen worden.

Sinds kort heb ik met een aantal professionals op deze terreinen de handen ineen geslagen en een platform gelanceerd. Niets moet, alles mag. Het inschakelen van een speler verplicht niet tot het inschakelen van een andere speler en de samenwerking is niet exclusief. Maar de bedoeling is de klant via de website in een oogopslag te informeren over wat er zoals komt kijken bij een echtscheiding en een service te bieden met diverse vormen van dienstverlening van samenwerkende professionals waarbij de lijnen kort zijn. Uiteraard geldt dit ook voor mensen met een geregistreerd partnerschap of samenlevers die uit elkaar gaan. Bezoek gerust eens de site en kom in contact met een of meerderen van ons om je verder op weg te helpen bij de echtscheiding en om jou, je partner en de kinderen zonder onnodige kleerscheuren het proces te laten doorstaan met een geruste blik op de nieuwe toekomst.

https://scheidingscollectiefamersfoort.nl

 

 

mw. mr. N.C. bouman-de vos (nicole)

familierecht | erfrecht |   overeenkomstenrecht

Nicole is in 2005 in twee studies, Nederlands Recht en Notarieel Recht, afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens haar studie heeft zij bij een rechtswinkel gewerkt waar de liefde voor het vak is ontstaan. Sedert 2011 is zij werkzaam bij Ariëns Advocaten Amersfoort.

Welke vennoot mag vennootschap onder firma voortzetten na conflict?

Twee vennoten willen hun bedrijf beëindigen. Beiden willen de zaak voortzetten zonder de ander. De rechtbank Rotterdam besliste wie dat mag doen.

Twee mannen gaan een vennootschap onder firma (vof) met elkaar aan. Zij exploiteren een bakkerij en

Dag van de scheiding

15 september 2023 is het de dag van de scheiding. Deze dag staat -kort gezegd- in het teken van goede begeleiding van mensen die gaan scheiden.

Schorsing van bestuurder is ingrijpende, maar tijdelijke maatregel

Een echtpaar dat een eigen vennootschap bestuurt – dat kan goed gaan tot er huwelijksproblemen ontstaan. In deze zaak wilden beiden dat de ander als bestuurder werd geschorst. De vrouw trekt aan het langste eind.

Een man en een vrouw die met elkaar

Bedrijf dat onrechtmatige hinder veroorzaakt, kan de portemonnee trekken

Bedrijven mogen hun buren niet hinderen met te veel lawaai. Is die hinder onrechtmatig, dan kan dat serieuze financiële consequenties hebben, zoals deze supermarkt ontdekte.

Een man woont met zijn gezin in een appartement boven een supermarkt. Hij

Jaarrekening geeft niet het vereiste inzicht, gebreken moeten worden hersteld

Een jaarrekening moet volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel mogelijk is over het vermogen, het resultaat en, voor zover de aard van de jaarrekening

Franchiseovereenkomst kan eindigen met wederzijdse goedkeuring

Een overeenkomst kan worden opgezegd, ook tussentijds, als beide contractspartijen daarmee instemmen. Ook al worden zij het nadien niet eens over de precieze voorwaarden van de beëindiging.

Zo’n kwestie kwam aan de orde toen een vrouw met haar

Bestuurder vraagt tevergeefs om schorsing vermeend besluit van medebestuurder

Een bestuurder van een bedrijf wil dat een besluit van een medebestuurder wordt geschorst, nadat haar de bevoegdheid is ontnomen om de vennootschap zelfstandig als algemeen bestuurder te vertegenwoordigen. Volgens haar heeft de medebestuurder

Niet eerlijk zijn tegen rechter kan heel duur uitvallen

In de wet is de waarheidsplicht opgenomen: in een procedure bij de rechtbank moeten procespartijen de rechter volledig en naar waarheid informeren. Doen ze dat niet, dan kan de rechtbank een financiële sanctie opleggen.

Twee mannen houden ieder 50%

Vennoot moet geld terugstorten na beëindiging vof-activiteiten

Als een van de vennoten van een vennootschap onder firma (vof) niet verder wil met de activiteiten van die vof en een eigen bedrijf wil starten, kan een conflict ontstaan. Dat blijkt uit een rechtszaak bij de rechtbank Midden-Nederland over twee

Taxicoöperatie mocht lidmaatschap van chauffeur niet opzeggen

Het bestuur van een coöperatie kan een lid

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>