Mw. mr. C.E. Beens (Chantal) | 7 december 2023

Wijziging in de waarschuwingsplicht van de aannemer door inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna te noemen Wkb) in werking. De Wkb introduceert een nieuw systeem voor bouwtoezicht, bedoeld om de kwaliteit in de bouw te verbeteren. Daarnaast vervangt de wet het gemeentelijk toezicht door private kwaliteitsborging en wijzigt de wet ook bepaalde regels in het Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen BW) met betrekking tot aanneming van werk, zo ook ten aanzien van de waarschuwingsplicht van de aannemer.

Waarschuwingsplicht aannemer huidige wetgeving

Momenteel geldt er ook al een waarschuwingsplicht voor aannemers (artikel 7:754 BW):

“De aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen (….).

Wijziging met betrekking tot waarschuwingsplicht

De Wkb zorgt voor een uitbreiding van drie kwesties van deze waarschuwingsplicht.

De eerste is dat aannemers in het vervolg schriftelijk (per brief/mail of Whatsapp) de opdrachtgever moeten waarschuwen. De tweede aanvulling is dat deze waarschuwing ondubbelzinnig (dus duidelijk) dient te zijn. De derde aanvulling is dat de aannemer op tijd en op een duidelijke manier moet waarschuwen voor mogelijke problemen bij het uitvoeren van de aannemingsovereenkomst.

De wetsgeschiedenis verduidelijkt niet wat de derde aanvulling precies omvat. Het is in ieder geval de bedoeling dat de opdrachtgever tijdig zal worden gewezen op mogelijke negatieve gevolgen die verband kunnen houden met de correcte uitvoering van de overeenkomst.

De vraag is waar de aannemer de opdrachtgever allemaal precies over dient te informeren en of de aannemer de opdrachtgever met ingang van 1 januari 2024 bijvoorbeeld meer of aanvullende informatie dient te verstrekken. Waarschijnlijk geldt dit in ieder geval voor meerwerkkosten en/of vertraging in het werk (net zoals dat nu al het geval is). De concrete vraag is dan ook wat het verschil is met de huidige situatie. De tijd zal het leren.

Duidelijk is dat de aannemer in ieder geval voor eventuele fouten moet waarschuwen op het gebied van zaken die onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever vallen (zoals tekeningen, berekeningen en andere documenten) die de aannemer kende of had moeten kennen.

Gevolgen niet nakomen waarschuwingsplicht

Als de aannemer deze waarschuwingsplicht niet nakomt, kan dit betekenen dat de aannemer (deels) verantwoordelijk wordt gehouden voor de gevolgen van die fouten.

Van deze regels kan niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken als het om een consument gaat. Bij professionele opdrachtgevers kan dus wel worden afgeweken.

Deze verandering geldt voor aannemingsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2024 worden afgesloten, maar ook voor oudere contracten die vóór die datum zijn afgesloten.

Vragen of opmerkingen?

Kort samengevat was de waarschuwingsplicht van de aannemer altijd al relevant en zal die  alleen maar aan relevantie winnen na invoering van de Wkb, omdat er sprake is van een uitbreiding van de waarschuwingsplicht.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande of mocht u advies willen over de vraag of voldaan is aan de waarschuwingsplicht, dan help ik u graag om uw juridische positie te bepalen. Ook bij andere vragen die te maken hebben met aanneming van werk of bouwrecht kunt u bij mij terecht via c.beens@ariensadvocaten.nl

 

 

Mw. mr. C.E. Beens (Chantal)

Chantal is een betrokken maar ook nuchtere advocaat en zij vindt het plezierig om haar cliënten goed en duidelijk te adviseren.  Een prettige samenwerking met haar cliënten ziet zij als de sleutel tot succes.  

Bank mag coffeeshophouder zakelijke rekening niet weigeren

Een bank beëindigt de privérekening en de zakelijke rekeningen van een man die een coffeeshop heeft. Dat had niet gemogen, oordeelt het gerechtshof.

De man heeft al decennialang een privérekening bij een bank. Sinds 2003 had hij daar

Benadelingsverbod beschermt bonafide klokkenluider tegen ontbinding arbeidsovereenkomst

Een werknemer werkt als reparateur voor een fietsenproducent. Zijn werkgever vraagt de kantonrechter om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst vanwege ernstig verwijtbaar handelen. De man zou naar collega’s hebben geschreeuwd en gedreigd hebben om

Werknemer niet verplicht loyaliteitsverklaring te ondertekenen

Een werknemer heeft een conflict met zijn werkgever. Alleen als hij een loyaliteitsverklaring ondertekent, kan hij blijven. Het gerechtshof moet oordelen of dit zomaar kan.

Een man is sinds 2007 als technisch manager in dienst bij een instelling die

Tussenpersoon was vertegenwoordigingsbevoegd

Regelmatig doen bedrijven of instellingen zaken met elkaar via een tussenpersoon of vertegenwoordiger. De vraag is of deze een volmacht heeft om namens een partij op te treden, en of die partij gebonden is aan een overeenkomst die de

Wetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt strandt in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat discriminatie op de arbeidsmarkt moet voorkomen op 26 maart 2024 verworpen. Er is twijfel over het effect van de wet en er wordt gevreesd voor te veel regeldruk voor bedrijven.

Het wetsvoorstel ‘Toezicht

Bestuurders niet aansprakelijk voor schade wegens non-conformiteit mondmaskers

Tijdens de coronacrisis aan de Nederlandse Staat geleverde mondmaskers blijken non-conform. De Staat wil dat de leverancier ruim € 43 miljoen terugbetaalt, maar dat gebeurt niet. De Staat stelt de bestuurders van de leverancier aansprakelijk

Concurrentiebeding wordt ingeperkt

Een concurrentiebeding staat vaak standaard in arbeidsovereenkomsten – zelfs als van bescherming van de concurrentiepositie van het bedrijf geen sprake is. Dat belemmert werknemers om makkelijk over te stappen. Daarom wil de regering de mogelijkheden

Verzoek tot wedertewerkstelling afgewezen; beide partijen schuldig aan conflict

Een vrouw werkt al ruim 35 jaar voor een winkel die in handen is van haar broer en zoon. Ze is arbeidsongeschikt en in conflict met haar zoon. Daardoor kan ze niet re-integreren. Ze eist nu in kort geding bij de kantonrechter van de rechtbank

Gedupeerden van mogelijke beleggingsfraude zien vele miljoenen verdampen

Enkele beleggers zien hun bij een vrouw in beheer gegeven miljoenen in rap tempo verdampen, nadat zij is gearresteerd op verdenking van onder meer oplichting. In kort geding eisen zij dat de Staat de vrouw tijdelijk weer laat handelen om de verliezen

Verwijtbaar gedrag tijdens ziekte kan ontbinding arbeidsovereenkomst in de weg staan

Een werknemer liegt en bedriegt. De werkgever wil van hem af. Maar omdat dit gedrag is vertoond tijdens zijn arbeidsongeschiktheid (depressie), geldt een opzegverbod. De man kan dan niet worden ontslagen.

Een werkgever vraagt de kantonrechter

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>