mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet)

Margriet heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, richting privaatrecht en is beëdigd als advocaat in 2003. Ook voordat Margriet als advocaat werd beëdigd heeft zij zich als jurist jarenlang breed ontwikkeld op het gebied van het arbeidsrecht, zowel in de adviessfeer als in de procespraktijk. Margriet kan u op heldere en deskundige wijze bijstaan bij alle geschillen en vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht. Haar expertise strekt zich onder meer uit over het individuele en collectieve ontslagrecht (zowel kantongerechtprocedures als procedures bij UWV-WERKbedrijf), arbeidsvoorwaarden, de problematiek rond flexibele arbeidsrelaties (o.a. het oproepcontract en de uitzendovereenkomst) en het concurrentie- en relatiebeding. De afgelopen jaren heeft zij zich nader gespecialiseerd in het verlenen van advies en bijstand aan arbeidsongeschikte werknemers en werkgevers die dreigen vast te lopen in het re-integratietraject. Zij is onder andere lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland), de VAAA (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o.) en de VvA (Vereniging voor Arbeidsrecht).

Gerelateerde berichten

Op 6 oktober jl. heeft Ariëns Schoonderbeek Advocaten een lezing en workshop verzorgd over het onderwerp “De disfunctionerende werknemer”. Deze lezing sloot aan bij de whitepaper met het zelfde onderwerp dat gratis kan worden gedownload van de internetsite van het kantoor. 

Binnen het reïntegratietraject van een arbeidsongeschikte werknemer kan de werkgever twee verschillende vormen van de zogenaamde “loonprikkel” inzetten indien de werknemer afspraken in het kader van de re-integratie niet nakomt.

Contact

Utrechtseweg 15
3811 NA Amersfoort

t033-4637727
f033-4615140
einfo@ariensadvocaten.nl