Een huurovereenkomst overnemen

      mr. E.R. Jonker (Erwin) | 6 februari 2024 Een huurovereenkomst overnemen  Onlangs werd ik benaderd door een cliënt en hij had het volgende probleem. Hij wilde een massagesalon overnemen. Hij was het met de verkopende partij al eens over de (financiële)...

Als u bent onterfd, hebt u toch te vorderen

      mr. H.C.J. Coumou (Hajo) | 27 juni 2023 Als u bent onterfd, hebt u toch te vorderen Legitieme portie Volgens het Nederlandse erfrecht kunnen kinderen worden onterfd door hun ouders. Het onterfde kind, de legitimaris, heeft dan geen recht meer op spullen of...