Door het Handelsregister te raadplegen weten ondernemers met wie zij zaken doen. Maar de persoonsgegevens van zakenpartners waren niet altijd even goed beschermd. Met het wetsvoorstel financieringsstructuur Handelsregister willen de Kamer van Koophandel en de minister van Economische Zaken en Klimaar dit veranderen.

Het Handelregister van de Kamer van Koophandel is een openbaar register waarmee iedereen de gegevens van zakenpartners kan controleren. Het bevat informatie over bedrijven, rechtspersonen en organisaties die economisch actief zijn. Dat betreft contact- en adresgegevens, maar ook informatie zoals tekenbevoegdheid en de status van een eventueel faillissement. Zo wordt het mogelijk om betrouwbaar zaken te doen. Het Handelsregister biedt rechtszekerheid in het economische verkeer.

Ongewenst gebruik

De afgelopen jaren kregen ingeschreven ondernemers steeds meer last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, terwijl daar geen toestemming voor was gegeven. Zo werden adresgegevens op internet gepubliceerd (dat heet doxing) en kregen zelfstandige ondernemers online en fysiek te maken met dreigende situaties. De gegevens van ondernemers werden – tegen betaling – beschikbaar gesteld aan anderen, ook om de dienstverlening van het Handelsregister te financieren.

Evenwicht

De Kamer van Koophandel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaan nu maatregelen treffen om het evenwicht tussen die twee belangen – bescherming van persoonsgegevens en economische zekerheid – te herstellen. Persoonsgegevens, en daarmee de veiligheid van ondernemers, worden beter beschermd en er komt een rem op ongewenste directe marketing. Ook wordt het Handelsregister anders gefinancierd: ondernemers die ingeschreven staan gaan hier een vaste bijdrage per jaar voor betalen.

Aangescherpte controle

De bedoeling is dat ondernemers minder last hebben van ongevraagde acquisitietelefoontjes. Tegelijkertijd wordt de controle van de gegevens door de Kamer van Koophandel aangescherpt. Zo kan de KvK beter monitoren op onaannemelijke bedrijfslocaties, zoals een bedrijf dat gevestigd zou zijn op een gevangenisterrein. De planning is om voor eind 2025 zoveel mogelijk maatregelen doorgevoerd te hebben.

 

Bron:Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | wetsvoorstel | https://www.internetconsultatie.nl/financieringsstructuurhr/b1 | 21-05-2024