Als een zelfstandig beroepsbeoefenaar persoonlijk een zitting moet bijwonen is het uitgangspunt dat hij daardoor omzet misloopt. Deze misgelopen omzet komt op uurbasis in aanmerking voor vergoeding als zogenaamde verletkosten. De hoogte van deze verletkosten is niet per defintie beperkt tot de duur van de zitting en de reis van de woning naar de rechtbank en terug.

Een zelfstandig beroepsbeoefenaar is het niet eens met een belastingaanslag voor inkomstenbelasting. De rechtbank Gelderland stelt hem in het gelijk; de aanslag wordt verminderd en de Belastingdienst moet verletkosten voor één uur betalen. De man vindt die verletkostenvergoeding te laag en gaat tot aan de Hoge Raad om uiteindelijk zijn gelijk te krijgen.  

Zitting

De man heeft zijn werk tijdelijk niet kunnen doen, omdat hij aanwezig moest zijn bij de zitting van de rechtbank voor de behandeling van zijn beroep. Hij eist hiervoor een vergoeding van vier uren aan verletkosten van € 82 per uur. Hoewel de zitting in zijn woonplaats Arnhem plaatsvond, moest hij die dag voor zijn werk in Utrecht zijn. Door de zitting kon hij daar pas vier uur later naartoe. De rechtbank gaat niet mee in het betoog van de man en stelt de vergoeding vast op één uur. De man is het hier niet mee eens en tekent beroep aan bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat de uitspraak van de rechtbank bevestigt. De man gaat in cassatie bij de Hoge Raad.

Ander gerechtshof 

De Hoge Raad stelt voorop dat het aantal uren waarop een zelfstandig beroepsbeoefenaar zijn normale werkzaamheden niet heeft kunnen doen vanwege een zitting, meer kan omvatten dan alleen de duur van de zitting en de heen- en terugreis naar zijn huis. De Hoge Raad vindt het niet duidelijk waarom het gerechtshof niet is meegegaan in de door de man gevraagde vergoeding van vier uren aan verletkosten. Daarom wil de Hoge Raad dat het gerechtshof ’s-Hertogenbosch nog een keer naar de zaak kijkt.

Geen bezwaar

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van de verwijzing door de Hoge Raad laten weten geen bezwaar te hebben tegen de vergoeding van vier uren aan verletkosten voor het bijwonen van de zitting bij de rechtbank. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch stelt de vergoeding voor de man daarom ook vast op vier uren. Ook bepaalt het gerechtshof dat de man een vergoeding krijgt voor het bijwonen van de zitting bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de behandeling van het hoger beroep door het hof ’s-Hertogenbosch. Al met al levert dit de man in totaal ongeveer € 600 op.

ECLI:NL:GHSHE:2024:1532

 

Bron:Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch | jurisprudentie | ECLI:NL:GHSHE:2024:1532 | 30-04-2024