Wordt een arbeidsovereenkomst opgezegd zonder ontslagvergunning van het UWV, dan is de opzegging niet rechtsgeldig. De werkgever die dit probeerde moet alsnog het achterstallige loon van de werknemer doorbetalen, omdat de arbeidsovereenkomst nog niet was geëindigd.

Een vrouw werkt sinds 2020 als ambulant begeleider bij een zorgaanbieder. Zij krijgt in februari 2024 een brief van haar werkgever met als onderwerp: ‘Ontslagbrief als gevolg van gedwongen stopzetting van activiteiten als zorgaanbieder’. Het bedrijf staat er financieel slecht voor, schrijft het bestuur; de bedrijfsprestaties zijn ondermaats. Daarom worden de activiteiten beëindigd. Het bedrijf zal ‘proberen’ het opgebouwde vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en bovenwettelijke uren te betalen. Het bestuur schrijft ook dat de vrouw – en alle andere collega’s – zich bij het UWV kunnen inschrijven.

Betaling van loon

De vrouw protesteert tegen het ontslag en houdt zich beschikbaar om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Diezelfde dag krijgt zij te horen dat er geen geld meer is om het loon te betalen. De vrouw vraagt de kantonrechter (rechtbank Noord-Holland) de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen en haar werkgever te veroordelen tot betaling van het loon. Zij stelt dat de opzegging niet rechtsgeldig is: er was immers geen ontslagvergunning van het UWV en daarnaast was geen sprake van een dringende reden voor de opzegging.

Opzegging vernietigd 

De werkgever verschijnt niet op zitting en dient geen verweerschrift in. Door geen verweer te voeren heeft de werkgever niet betwist dat de arbeidsovereenkomst is opgezegd zonder een ontslagvergunning van het UWV en zonder dat sprake is van een dringende reden. De conclusie van de kantonrechter: de opzegging voldoet niet aan de wettelijke eisen, zodat de opzegging wordt vernietigd, zoals de vrouw wilde.

Recht op loon

Door de vernietiging van de opzegging blijft de arbeidsovereenkomst voortduren, zodat de vrouw recht heeft op loon, evenals de wettelijke verhoging daarvan en de wettelijke rente daarover – omdat de werkgever te laat heeft betaald.

Geen tewerkstelling

De vrouw had ook geëist dat de werkgever haar weer te werk zou stellen. Dit verzoek wijst de kantonrechter af, omdat de vrouw de arbeidsovereenkomst zelf ook heeft opgezegd. Op het moment dat de zaak op zitting kwam, was de arbeidsovereenkomst al beëindigd. Het achterstallige loon dat de werkgever moet betalen geldt dus alleen tot het einde van de arbeidsovereenkomst.

ECLI:NL:RBNHO:2024:3930

Bron:Rechtbank Noord-Holland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBNHO:2024:3930 11001519 AO VERZ 24-42 | 21-04-2024