mr. E.R. Jonker (Erwin) | 26 oktober 2021

ONDERHUURBESCHERMING

De woningbouwstichting wil een moeder met drie kinderen uit huis zetten. De moeder is radeloos. Toch leek het een mooie oplossing. De moeder was op zoek naar een passende woonruimte en via een vriendin kwam zij in contact met iemand die voor onbepaalde tijd bij haar vriend zou intrekken en haar woning wel wilde aan haar onderverhuren.

In eerste instantie was afgesproken om de woning voor een jaar te verhuren maar met de bedoeling voor een langere periode. Maar waaraan partijen voorbij zijn gegaan, is dat de woning toebehoort aan een woningbouwstichting en die lag al langere tijd overhoop met de oorspronkelijke huurster. Zij zou overlast veroorzaken in de buurt en mogelijk ook een illegale escortservice runnen in de huurwoning.

Zonder medeweten van de moeder werd ondertussen het huurcontract tussen de huurster en de woningbouwstichting ontbonden, en toen zat alleen nog de moeder met haar drie kinderen in de huurwoning. De woningbouwstichting ging vervolgens over tot het starten van een ontruimingsprocedure, want zo stelde de woningbouwstichting, “het gezin moest plaatsmaken voor anderen die soms al jaren op de wachtlijst staan”.

In de procedure heb ik namens de moeder een beroep gedaan op het wettelijk recht van  onderhuurbescherming. In dat geval had de woningbouwstichting binnen zes maanden na voortzetting van de huurrelatie (deze ontstaat automatisch na het wegvallen van de oorspronkelijke huurster) een vordering moeten instellen tot beëindiging van de huur met de moeder. Vreemd genoeg deed de woningbouwstichting dat niet; zij vorderde enkel de ontruiming in plaats van een beëindiging van de huurovereenkomst.

Vanwege de verkeerde vordering kon de rechter vervolgens niets anders dan de vordering van de woningbouwstichting afwijzen en ondertussen was ook de termijn van zes maanden verstreken met als gevolg dat in dat geval de moeder gewoon in de huurwoning kon blijven op basis van een rechtsgeldige titel (zie ook HR 3 juni 1983, NJ 1984, 4 m.nt. Stein, het arrest St. Joseph/ van Kollenburg).

Vervolgens heeft de woningbouwstichting nog getracht om in kort geding alsnog de ontruiming te bewerkstelligen.

Ook daarin heb ik namens de moeder verweer gevoerd want een kort geding veronderstelt immers spoedeisendheid, maar die ontbrak. De woningstichting had immers zelf de termijn laten verstrijken. Bovendien was de zaak überhaupt niet geschikt om in kort geding te worden beslist, en belangrijker nog, een toewijzing van de ontruiming zal leiden tot een onomkeerbare situatie, althans de gevolgen zouden voor de moeder disproportioneel zijn.

Want de moeder heeft zich terecht ernstig zorgen gemaakt want zou in hoger beroep anders worden beslist, dan zal een toewijzing van een ontruiming immers tot een onomkeerbare situatie leiden, waarbij de moeder en haar drie kinderen zonder pardon op straat gezet zouden worden. Gelukkig heeft ook de rechter in kort geding de vordering van de woningbouwstichting afgewezen met als gevolg dat de moeder nu voor onbepaalde tijd de woning kan blijven huren.

Wilt u meer weten over huur en onderhuurbescherming, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met mr. E.R. Jonker.

mr. E.R. Jonker (erwin)

ondernemingsrecht | overige rechtsgebieden | huurrecht | overeenkomstenrecht

Erwin is geboren en getogen in Zuidlaren. Hij heeft Rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 1998 afgestudeerd met als specialisatie Bedrijfsrecht.

Adoptie van een meerderjarige

Voor de adoptie van een kind dat in Nederland woont geldt onder andere dat het minderjarig moet zijn, waarbij een kind van 12 jaar of ouder moet instemmen met zijn/haar adoptie. Maar hoe hard is dit minderjarigheidsvereiste eigenlijk?

Non-conformiteit bij koop en verkoop van een woning

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 17 oktober 2022 NON-CONFORMITEIT BIJ KOOP EN VERKOOP VAN EEN WONING Een half jaar geleden heb ik een zaak in behandeling genomen en dat ging over non-conformiteit bij koop en verkoop van een woning, oftewel omtrent de vraag of de...

Welke gevolgen heeft uw nationaliteit of uw woonplaats voor uw huwelijksvermogens-stelsel?

     mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 27 juni 2022 Welke gevolgen heeft uw nationaliteit of uw woonplaats voor uw huwelijksvermogensstelsel?  U denkt dat u in gemeenschap van goederen bent gehuwd maar bij uw echtscheiding komt u erachter dat dit niet zo blijkt te zijn,...

Per 1 augustus 2022 diverse wijzigingen in het arbeidsrecht

     mr. M.E. Haaijer (Marc) | 13 mei 2022 Per 1 augustus 2022 diverse wijzigingen in het arbeidsrecht Recent heeft de Tweede Kamer de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen. Deze EU-richtlijn en de aangenomen wet...

Pandemie en familierechtspraak

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 14 maart 2022 Pandemie en familierechtspraak Op 12 maart 2022 werd er nog een item gepubliceerd op de website van EenVandaag in het kader van de rechtszaken over het vaccineren van kinderen. Aanleiding om de balans op te maken van...

HET GROTE BELANG VAN HET VERBETERTRAJECT EN DOSSIEROPBOUW BIJ DISFUNCTIONEREN

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 7 februari 2022 HET GROTE BELANG VAN HET VERBETERTRAJECT EN DOSSIEROPBOUW BIJ DISFUNCTIONEREN RECHTBANK LIMBURG 3 JANUARI 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:130 Deze uitspraak laat opnieuw het belang van het verbetertraject zien....

CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 augustus 2021 CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, mag een werkgever er niet zomaar van uitgaan dat er ook daadwerkelijk een...

Afrekenen bij beëindiging van een samenleving

mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 5 augustus 2021 Afrekenen bij beëindiging van een samenlevingVolgens het CBS[1] is het onder jongere generaties gebruikelijk geworden om eerst een tijd ongehuwd samen te wonen en pas later of zelfs helemaal niet meer te trouwen. De...

Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er?

     mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 22 juni 2021 Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er? Elke EU-lidstaat is verplicht om per 1 augustus 2021 de mogelijkheid te creëren om een B.V. volledig digitaal op te richten. Deze oprichtingsplicht vloeit voort...

Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten?

     Mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 28 mei 2021 Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten? U woont of u bent gehuwd in het buitenland en vraagt zich af of u in Nederland kunt scheiden? Graag informeer ik u over de mogelijkheden die er zijn.  U...

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>