mr. E.R. Jonker (Erwin) | 26 oktober 2021

ONDERHUURBESCHERMING

De woningbouwstichting wil een moeder met drie kinderen uit huis zetten. De moeder is radeloos. Toch leek het een mooie oplossing. De moeder was op zoek naar een passende woonruimte en via een vriendin kwam zij in contact met iemand die voor onbepaalde tijd bij haar vriend zou intrekken en haar woning wel wilde aan haar onderverhuren.

In eerste instantie was afgesproken om de woning voor een jaar te verhuren maar met de bedoeling voor een langere periode. Maar waaraan partijen voorbij zijn gegaan, is dat de woning toebehoort aan een woningbouwstichting en die lag al langere tijd overhoop met de oorspronkelijke huurster. Zij zou overlast veroorzaken in de buurt en mogelijk ook een illegale escortservice runnen in de huurwoning.

Zonder medeweten van de moeder werd ondertussen het huurcontract tussen de huurster en de woningbouwstichting ontbonden, en toen zat alleen nog de moeder met haar drie kinderen in de huurwoning. De woningbouwstichting ging vervolgens over tot het starten van een ontruimingsprocedure, want zo stelde de woningbouwstichting, “het gezin moest plaatsmaken voor anderen die soms al jaren op de wachtlijst staan”.

In de procedure heb ik namens de moeder een beroep gedaan op het wettelijk recht van  onderhuurbescherming. In dat geval had de woningbouwstichting binnen zes maanden na voortzetting van de huurrelatie (deze ontstaat automatisch na het wegvallen van de oorspronkelijke huurster) een vordering moeten instellen tot beëindiging van de huur met de moeder. Vreemd genoeg deed de woningbouwstichting dat niet; zij vorderde enkel de ontruiming in plaats van een beëindiging van de huurovereenkomst.

Vanwege de verkeerde vordering kon de rechter vervolgens niets anders dan de vordering van de woningbouwstichting afwijzen en ondertussen was ook de termijn van zes maanden verstreken met als gevolg dat in dat geval de moeder gewoon in de huurwoning kon blijven op basis van een rechtsgeldige titel (zie ook HR 3 juni 1983, NJ 1984, 4 m.nt. Stein, het arrest St. Joseph/ van Kollenburg).

Vervolgens heeft de woningbouwstichting nog getracht om in kort geding alsnog de ontruiming te bewerkstelligen.

Ook daarin heb ik namens de moeder verweer gevoerd want een kort geding veronderstelt immers spoedeisendheid, maar die ontbrak. De woningstichting had immers zelf de termijn laten verstrijken. Bovendien was de zaak überhaupt niet geschikt om in kort geding te worden beslist, en belangrijker nog, een toewijzing van de ontruiming zal leiden tot een onomkeerbare situatie, althans de gevolgen zouden voor de moeder disproportioneel zijn.

Want de moeder heeft zich terecht ernstig zorgen gemaakt want zou in hoger beroep anders worden beslist, dan zal een toewijzing van een ontruiming immers tot een onomkeerbare situatie leiden, waarbij de moeder en haar drie kinderen zonder pardon op straat gezet zouden worden. Gelukkig heeft ook de rechter in kort geding de vordering van de woningbouwstichting afgewezen met als gevolg dat de moeder nu voor onbepaalde tijd de woning kan blijven huren.

Wilt u meer weten over huur en onderhuurbescherming, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met mr. E.R. Jonker.

mr. E.R. Jonker (erwin)

ondernemingsrecht | overige rechtsgebieden | huurrecht | overeenkomstenrecht

Erwin is geboren en getogen in Zuidlaren. Hij heeft Rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 1998 afgestudeerd met als specialisatie Bedrijfsrecht.

Welke vennoot mag vennootschap onder firma voortzetten na conflict?

Twee vennoten willen hun bedrijf beëindigen. Beiden willen de zaak voortzetten zonder de ander. De rechtbank Rotterdam besliste wie dat mag doen.

Twee mannen gaan een vennootschap onder firma (vof) met elkaar aan. Zij exploiteren een bakkerij en

Dag van de scheiding

15 september 2023 is het de dag van de scheiding. Deze dag staat -kort gezegd- in het teken van goede begeleiding van mensen die gaan scheiden.

Schorsing van bestuurder is ingrijpende, maar tijdelijke maatregel

Een echtpaar dat een eigen vennootschap bestuurt – dat kan goed gaan tot er huwelijksproblemen ontstaan. In deze zaak wilden beiden dat de ander als bestuurder werd geschorst. De vrouw trekt aan het langste eind.

Een man en een vrouw die met elkaar

Bedrijf dat onrechtmatige hinder veroorzaakt, kan de portemonnee trekken

Bedrijven mogen hun buren niet hinderen met te veel lawaai. Is die hinder onrechtmatig, dan kan dat serieuze financiële consequenties hebben, zoals deze supermarkt ontdekte.

Een man woont met zijn gezin in een appartement boven een supermarkt. Hij

Jaarrekening geeft niet het vereiste inzicht, gebreken moeten worden hersteld

Een jaarrekening moet volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel mogelijk is over het vermogen, het resultaat en, voor zover de aard van de jaarrekening

Franchiseovereenkomst kan eindigen met wederzijdse goedkeuring

Een overeenkomst kan worden opgezegd, ook tussentijds, als beide contractspartijen daarmee instemmen. Ook al worden zij het nadien niet eens over de precieze voorwaarden van de beëindiging.

Zo’n kwestie kwam aan de orde toen een vrouw met haar

Bestuurder vraagt tevergeefs om schorsing vermeend besluit van medebestuurder

Een bestuurder van een bedrijf wil dat een besluit van een medebestuurder wordt geschorst, nadat haar de bevoegdheid is ontnomen om de vennootschap zelfstandig als algemeen bestuurder te vertegenwoordigen. Volgens haar heeft de medebestuurder

Niet eerlijk zijn tegen rechter kan heel duur uitvallen

In de wet is de waarheidsplicht opgenomen: in een procedure bij de rechtbank moeten procespartijen de rechter volledig en naar waarheid informeren. Doen ze dat niet, dan kan de rechtbank een financiële sanctie opleggen.

Twee mannen houden ieder 50%

Vennoot moet geld terugstorten na beëindiging vof-activiteiten

Als een van de vennoten van een vennootschap onder firma (vof) niet verder wil met de activiteiten van die vof en een eigen bedrijf wil starten, kan een conflict ontstaan. Dat blijkt uit een rechtszaak bij de rechtbank Midden-Nederland over twee

Taxicoöperatie mocht lidmaatschap van chauffeur niet opzeggen

Het bestuur van een coöperatie kan een lid

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>