mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 22 juni 2021

Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er?

Elke EU-lidstaat is verplicht om per 1 augustus 2021 de mogelijkheid te creëren om een B.V. volledig digitaal op te richten. Deze oprichtingsplicht vloeit voort uit een Europese richtlijn uit 2019. De gedachte daarbij is dat het voor inwoners binnen de EU mogelijk moet zijn om in elke lidstaat een dergelijke kapitaalvennootschap op afstand te kunnen oprichten. Een fysiek bezoek aan een notaris, advocaat of handelsregister is niet meer nodig. Alles wordt vervangen door een digitaal systeem met digitale identificatie, digitale handtekeningen en overige digitale handelingen. Daarmee zou de snelheid van oprichting worden verhoogd en de kosten verlaagd.

Hoe werkt het? Kom daarmee de rol van de notaris in Nederland te vervallen? Nee, ook in het digitale proces blijft de rol van de notaris als “Poortwachter” bestaan. Dit om de rechtszekerheid en rechtsbescherming te waarborgen. We gaan alleen feitelijk van hardcopy naar digitaal. In plaats van de huidige notariële akte, ondertekend door partijen en de notaris met een pen, wordt de digitale notariële akte geïntroduceerd. Deze wordt nog steeds door een notaris opgesteld. Het passeren van de akte vindt plaats in een centraal passeerplatform. Via een audio- en videoverbinding wordt door de notaris op dit platform de inhoud van de akte besproken, de cliënt geïdentificeerd aan de hand van een digitaal identificatiemiddel op het hoogste beveiligingsniveau, controle door de notaris uitgevoerd en vervolgens de handtekening gezet.

De verwachting is dat het niet zal blijven bij de digitale oprichting van een B.V. Zeer waarschijnlijk zullen ook andere notariële akten (levering van vastgoed, aandelen, hypotheken, testamenten, huwelijkse voorwaarden etc.) digitaal ondertekend kunnen worden. Maar zover is het nog niet.

De invoeringsdatum van 1 augustus 2021 wordt door de Nederlandse regering overigens niet gehaald. De Europese richtlijn voorziet in een uitstel van maximaal één jaar. Nederland maakt gebruik van deze uitstelmogelijk. Naar verwachting wordt nu het digitale oprichtingsproces eerst ingevoerd per ultimo 2021, met een uitloop naar (uiterlijk) 1 augustus 2022.

 

 

 

 

 

mr. A.J.P. Ariëns (Alfons)

arbeidsrecht | ondernemingsrecht

Alfons heeft gestudeerd aan de Universiteit te Nijmegen, is afgestudeerd in twee hoofdrichtingen, te weten privaatrecht en bedrijfseconomie en is in 1987 beëdigd als advocaat. Sedert 1992 is hij als vennoot in de advocatuur werkzaam. 

Adoptie van een meerderjarige

Voor de adoptie van een kind dat in Nederland woont geldt onder andere dat het minderjarig moet zijn, waarbij een kind van 12 jaar of ouder moet instemmen met zijn/haar adoptie. Maar hoe hard is dit minderjarigheidsvereiste eigenlijk?

Non-conformiteit bij koop en verkoop van een woning

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 17 oktober 2022 NON-CONFORMITEIT BIJ KOOP EN VERKOOP VAN EEN WONING Een half jaar geleden heb ik een zaak in behandeling genomen en dat ging over non-conformiteit bij koop en verkoop van een woning, oftewel omtrent de vraag of de...

Welke gevolgen heeft uw nationaliteit of uw woonplaats voor uw huwelijksvermogens-stelsel?

     mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 27 juni 2022 Welke gevolgen heeft uw nationaliteit of uw woonplaats voor uw huwelijksvermogensstelsel?  U denkt dat u in gemeenschap van goederen bent gehuwd maar bij uw echtscheiding komt u erachter dat dit niet zo blijkt te zijn,...

Per 1 augustus 2022 diverse wijzigingen in het arbeidsrecht

     mr. M.E. Haaijer (Marc) | 13 mei 2022 Per 1 augustus 2022 diverse wijzigingen in het arbeidsrecht Recent heeft de Tweede Kamer de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen. Deze EU-richtlijn en de aangenomen wet...

Pandemie en familierechtspraak

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 14 maart 2022 Pandemie en familierechtspraak Op 12 maart 2022 werd er nog een item gepubliceerd op de website van EenVandaag in het kader van de rechtszaken over het vaccineren van kinderen. Aanleiding om de balans op te maken van...

HET GROTE BELANG VAN HET VERBETERTRAJECT EN DOSSIEROPBOUW BIJ DISFUNCTIONEREN

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 7 februari 2022 HET GROTE BELANG VAN HET VERBETERTRAJECT EN DOSSIEROPBOUW BIJ DISFUNCTIONEREN RECHTBANK LIMBURG 3 JANUARI 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:130 Deze uitspraak laat opnieuw het belang van het verbetertraject zien....

Onderhuurbescherming

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 26 oktober 2021 ONDERHUURBESCHERMING De woningbouwstichting wil een moeder met drie kinderen uit huis zetten. De moeder is radeloos. Toch leek het een mooie oplossing. De moeder was op zoek naar een passende woonruimte en via een...

CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 augustus 2021 CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, mag een werkgever er niet zomaar van uitgaan dat er ook daadwerkelijk een...

Afrekenen bij beëindiging van een samenleving

mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 5 augustus 2021 Afrekenen bij beëindiging van een samenlevingVolgens het CBS[1] is het onder jongere generaties gebruikelijk geworden om eerst een tijd ongehuwd samen te wonen en pas later of zelfs helemaal niet meer te trouwen. De...

Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten?

     Mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 28 mei 2021 Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten? U woont of u bent gehuwd in het buitenland en vraagt zich af of u in Nederland kunt scheiden? Graag informeer ik u over de mogelijkheden die er zijn.  U...

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>